Welcome to Blue Shop Shopping Store !

0
0
No products in cart

Welcome to Blue Shop Shopping Store !

เงื่อนไขและข้อตกลงในการซื้อสินค้า


สินค้าทุกชิ้นของทางบริษัทฯ เป็นสินค้าใหม่ ของแท้จาก Lenovo
สินค้าทุกชิ้นของทางบริษัทฯ ราคารวมภาษีแล้ว สามารถออกใบกำกับภาษีได้ และต้องแจ้ง ณ วันที่ลูกค้าสั่งซื้อค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีย้อนหลังทุกกรณี
ทางบริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้าได้ใน 2 กรณีนี้เท่านั้นคือ

 • สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือส่งผิด)
 • สินค้ามีปัญหาทางด้าน Hardware อย่างเห็นได้ชัด และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 • ในกรณีที่สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง โดยมีสาเหตุจากทางบริษัทจัดส่งไม่ครบถ้วน หรือส่งสินค้าผิดรุ่นไม่ว่าจะเป็นรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด รบกวนลูกค้าติดต่อกลับมาที่บริษัทผ่านช่องทางที่ระบุไว้ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่สินค้าส่งออกจากทางบริษัทเป็นวันที่ 1 และเมื่อทางบริษัทรับทราบ รบกวนลูกค้าส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทภายใน 3 วัน โดยนับจากวันที่แจ้งทางบริษัทเป็นวันที่ 1 ซึ่งทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นโดยการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวนตามค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นจริง และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาทางด้าน Hardware อย่างเห็นได้ชัด และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันดังกรณีที่แสดงไว้ด้านล่าง รบกวนลูกค้าติดต่อกลับมาที่บริษัทผ่านช่องทางที่ระบุไว้ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่สินค้าส่งออกจากทางบริษัทเป็นวันที่ 1 และเมื่อทางบริษัทรับทราบ รบกวนลูกค้าส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทภายใน 3 วัน โดยนับจากวันที่แจ้งทางบริษัทเป็นวันที่ 1 ซึ่งทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นโดยการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวนตามค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นจริง และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  ในกรณีต่อไปนี้ จะถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า สินค้าประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ โดยปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการถอด/รีเซ็ทแบตเตอรี่
  • จอภาพไม่สามารถแสดงผลใดๆได้
  • จอภาพมี Bad Pixel 4 จุดหรือมากกว่า โดยจะนับรวมทั้ง Dead และ Bright Pixel
  • จอภาพมี Bad Pixel ในลักษณะเป็นเส้นตรงพาดผ่านแนวตั้งหรือแนวนอน
  • อุปกรณ์ Input ของตัวเครื่องไม่ทำงาน ซึ่งได้แก่ Keyboard, Touchpad, Trackpoint, และแผงรับสัมผัสของจอภาพในเครื่องที่เป็นจอสัมผัส
  • Port เชื่อมต่อของเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ โดยปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากความเข้ากันได้ของ Software
  สินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม
  • สินค้าไม่สามารถใช้งานได้

  ในกรณีต่อไปนี้ จะไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า สินค้าประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ แต่เมื่อถอด/รีเซ็ทแบตเตอรี่แล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ
  • จอภาพมีแสงลอดออกมาจากขอบจอ
  • ปัญหาที่เกิดจากการตก กระแทก แตก หัก บิ่น
  • ปัญหาด้านความสวยงาม (Cosmetic Problem) ของตัวเครื่อง เช่นรอยขีดข่วนเล็กน้อยที่ไม่มีผลต่อการใช้งาน
  สินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม
  • ปัญหาที่เกิดจากการตก กระแทก แตก หัก บิ่น
  • ปัญหาด้านความสวยงาม (Cosmetic Problem) ของตัวเครื่อง เช่นรอยขีดข่วนเล็กน้อยที่ไม่มีผลต่อการใช้งาน
  ทั้งนี้ หากเครื่องไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า แต่ลูกค้าติดต่อทาง Lenovo Thailand และพนักงานแจ้งว่าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ รบกวนลูกค้าแจ้งชื่อของพนักงานที่อนุมัติเรื่อง และส่งให้ทางร้านดำเนินการประสานงานต่อได้
  เงื่อนไขเพิ่มเติม
  • ของแถมต่างๆที่แถมไปกับตัวเครื่อง เช่นกระเป๋า เป้ ซอฟเคส เมาส์ จะไม่มีประกันสินค้า ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
  • กรณีที่สินค้ามีปัญหาและมีการจัดส่งกลับมาที่ร้าน สิ่งที่รบกวนให้ลูกค้านำส่งกลับคืนมาคือตัวเครื่อง, กล่อง และอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่อง โดยตัวเครื่องและกล่องจะต้องมี Serial Number เดียวกันเท่านั้น
  หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อและสามารถใช้งานได้หรือไม่ ในกรณีสุดวิสัยที่ทางร้านได้ทำการจัดส่งสินค้าผิด หรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนเครื่องในกรณีใดๆที่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนเครื่องข้างต้น กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่สินค้าส่งออกจากทางร้านเป็นวันที่ 1 หากไม่ได้ทำการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า