Shopping Cart My Cart - 0 item(s) - ฿ 0.00 item(s)

ช่องการการติดต่อร้าน Blue Shop

โทรศัพท์: 02-642-1846, 02-642-1847, 02-642-1848,099-286-6082, 099-286-6083, 062-667-7979
Facebook: BLUE SHOP Lenovo (lenovofortune)
LINE@: @blueshop2u

กรุณาอ่านข้อมูลและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนซื้อสินค้า

1. หลังจากที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสำเร็จแล้ว ทางบริษัทจะมีการโทรติดต่อกลับลูกค้าเพื่อยืนยันรายการสั่งซื้ออีกครั้ง ในขั้นตอนนี้สามารถขอให้ทางบริษัทแกะกล่องสินค้าเพื่อให้พนักงานตรวจสอบได้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการตรวจสอบตำหนิต่างๆของเครื่องก่อนการจัดส่ง


2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม


3. ทางบริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้าได้ใน 2 กรณีนี้เท่านั้น
- สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือส่งผิด)
- สินค้ามีปัญหาทางด้าน Hardware อย่างเห็นได้ชัด และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน


4. ในกรณีที่สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง โดยมีสาเหตุจากทางบริษัทจัดส่งไม่ครบถ้วน หรือส่งสินค้าผิดรุ่นไม่ว่าจะเป็นรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด รบกวนลูกค้าติดต่อกลับมาที่บริษัทผ่านช่องทางที่ระบุไว้ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่สินค้าส่งออกจากทางบริษัทเป็นวันที่ 1 และเมื่อทางบริษัทรับทราบ รบกวนลูกค้าส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทภายใน 3 วัน โดยนับจากวันที่แจ้งทางบริษัทเป็นวันที่ 1 ซึ่งทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นโดยการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวนตามค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นจริง และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง


5. ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาทางด้าน Hardware อย่างเห็นได้ชัด และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันดังกรณีที่แสดงไว้ด้านล่าง รบกวนลูกค้าติดต่อกลับมาที่บริษัทผ่านช่องทางที่ระบุไว้ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่สินค้าส่งออกจากทางบริษัทเป็นวันที่ 1 และเมื่อทางบริษัทรับทราบ รบกวนลูกค้าส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทภายใน 3 วัน โดยนับจากวันที่แจ้งทางบริษัทเป็นวันที่ 1 ซึ่งทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นโดยการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวนตามค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นจริง และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง


ในกรณีต่อไปนี้ จะถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์
- ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ โดยปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการถอด/รีเซ็ทแบตเตอรี่
- จอภาพไม่สามารถแสดงผลใดๆได้
- จอภาพมี Bad Pixel มากกว่า 3 จุดขึ้นไป โดยจะนับรวมทั้ง Dead และ Bright Pixel
- จอภาพมี Bad Pixel ในลักษณะเป็นเส้นตรงพาดผ่านแนวตั้งหรือแนวนอน
- อุปกรณ์ Input ของตัวเครื่องไม่ทำงาน ซึ่งได้แก่ Keyboard, Touchpad, Trackpoint, และแผงรับสัมผัสของจอภาพในเครื่องที่เป็นจอสัมผัส
- Port เชื่อมต่อของเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ โดยปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากความเข้ากันได้ของ Software

สินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม
- สินค้าไม่สามารถใช้งานได้

ในกรณีต่อไปนี้ จะไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์
- ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ แต่เมื่อถอด/รีเซ็ทแบตเตอรี่แล้ว สามารถใช้งานได้
- จอภาพมีแสงลอดออกมาจากขอบจอ
- ปัญหาที่เกิดจากการตก กระแทก แตก หัก บิ่น
- ปัญหาด้านความสวยงาม (Cosmetic Problem) ของตัวเครื่อง เช่นรอยขีดข่วนเล็กน้อยที่ไม่มีผลต่อการใช้งาน

สินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม
- ปัญหาที่เกิดจากการตก กระแทก แตก หัก บิ่น
- ปัญหาด้านความสวยงาม (Cosmetic Problem) ของตัวเครื่อง เช่นรอยขีดข่วนเล็กน้อยที่ไม่มีผลต่อการใช้งาน

เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ของแถมต่างๆที่แถมไปกับตัวเครื่อง เช่นกระเป๋า เป้ ซอฟเคส เมาส์ จะไม่มีประกันสินค้า ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
- กรณีที่สินค้ามีปัญหาและมีการจัดส่งกลับมาที่ร้าน สิ่งที่รบกวนให้ลูกค้านำส่งกลับคืนมาคือตัวเครื่อง, กล่อง และอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่อง โดยตัวเครื่องและกล่องจะต้องมี Serial Number เดียวกันเท่านั้น

หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อและสามารถใช้งานได้หรือไม่ ในกรณีสุดวิสัยที่ทางร้านได้ทำการจัดส่งสินค้าผิด  หรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนเครื่องในกรณีใดๆที่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนเครื่องข้างต้น กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่สินค้าส่งออกจากทางร้านเป็นวันที่ 1 หากไม่ได้ทำการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า


หลักฐานในการติดต่อ

รบกวนลูกค้าเตรียมหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้แจ้งทางร้านดังนี้
1. เลขที่ใบสั่งสินค้า (เลขที่ Order)
2. สินค้าที่มีปัญหา
3. รูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอขณะที่สินค้ามีปัญหา