- - - ; ; - -
Loading...
0

บริการลูกค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

1. สินค้าทุกชิ้นของทางบริษัทฯ ราคารวมภาษีแล้ว สามารถออกใบกำกับภาษีได้ และต้องแจ้ง ณ วันที่ลูกค้าสั่งซื้อค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีย้อนหลังทุกกรณี 

 

2. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน โปรดตรวจสอบรุ่นสินค้าให้ตรงกับความต้องการของท่านก่อนสั่งซื้

 

3. หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อและสามารถใช้งานได้หรือไม่ ในกรณีสุดวิสัยที่ทางร้านได้ทำการจัดส่งสินค้าผิด กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 3 วัน โดยนับจากวันที่สินค้าส่งออกจากทางร้านเป็นวันที่ 1 หากไม่ได้ทำการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า

 

4. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ส่งสินค้าไปไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง โดยมีสาเหตุจากทางบริษัทจัดส่งไม่ครบถ้วน หรือส่งสินค้าผิดรุ่นไม่ว่าจะเป็นรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด รบกวนลูกค้าติดต่อกลับมาที่บริษัทผ่านช่องทางต่างๆภายใน 3 วัน โดยนับจากวันที่สินค้าส่งออกจากทางบริษัทเป็นวันที่ 1 และเมื่อทางบริษัทรับทราบ รบกวนลูกค้าส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทภายใน 3 วัน โดยนับจากวันที่แจ้งทางบริษัทเป็นวันที่ 1 ซึ่งทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นโดยการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวนตามค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นจริง และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

 

5. เนื่องจาก Lenovo Thailand ได้ยกเลิกการรับประกันใน 7 วันแรกแล้ว หากลูกค้าได้รับสินค้า และสินค้ามีปัญหาทางด้าน Hardware ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันดังกรณีที่แสดงไว้ในข้อ 6. ลูกค้าสามารถโทรแจ้ง Lenovo Thailand Service Center และเรียกบริการ On-site เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีปัญหาได้ทันที โดยติดต่อได้ที่หมายเลข 1800-012-220 สำหรับเครื่องที่มีบริการ Carry-in, On-Site หรือ 1800-012-250 สำหรับเครื่องที่มีบริการ Premier Support และ 1800-012-251 สำหรับเครื่องที่มีบริการ Premium Care, Legion Ultimate Support 

 

6. ในกรณีต่อไปนี้ จะถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ โดยปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการถอด/รีเซ็ทแบตเตอรี่

- จอภาพไม่สามารถแสดงผลใดๆได้

- จอภาพมี Bad Pixel 4 จุดหรือมากกว่า โดยจะนับรวมทั้ง Dead และ Bright Pixel

- จอภาพมี Bad Pixel ในลักษณะเป็นเส้นตรงพาดผ่านแนวตั้งหรือแนวนอน

- อุปกรณ์ Input ของตัวเครื่องไม่ทำงาน ซึ่งได้แก่ Keyboard, Touchpad, Trackpoint, และแผงรับสัมผัสของจอภาพในเครื่องที่เป็นจอสัมผัส

- Port เชื่อมต่อของเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ โดยปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากความเข้ากันได้ของ Software

- ในกรณีที่อุปกรณ์เสริมที่ซื้อไปไม่สามารถใช้งานได้ รบกวนโทรแจ้งร้าน Blue Shop ที่หมายเลข 062-667-7979 (จันทร์-เสาร์ 10:00-19:00)

 

7. ในกรณีต่อไปนี้ จะไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- เปลี่ยนใจ ไม่ต้องการใช้สินค้าแล้ว

- ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ แต่เมื่อถอด/รีเซ็ทแบตเตอรี่แล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ

- มี Bad Pixel 3 จุดหรือน้อยกว่า โดยจะนับรวมทั้ง Dead และ Bright Pixel

- จอภาพมีแสงลอดออกมาจากขอบจอ

- ปัญหาที่เกิดจากการตก กระแทก แตก หัก บิ่น

- ปัญหาด้านความสวยงาม (Cosmetic Problem) ของตัวเครื่อง เช่นรอยขีดข่วนที่ไม่มีผลต่อการใช้งาน

 

8. หากเครื่องไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และลูกค้าติดต่อทาง Lenovo Thailand โดยพนักงานแจ้งว่าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ รบกวนลูกค้าแจ้งชื่อของพนักงานที่อนุมัติเรื่อง หรือ Case ID และส่งให้ทางร้านดำเนินการประสานงานต่อได้

 

9. ของแถมต่างๆที่แถมไปกับตัวเครื่อง เช่นกระเป๋า เป้ ซอฟเคส เมาส์ จะไม่มีประกันสินค้า ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

 

10. กรณีที่สินค้ามีปัญหาและมีการจัดส่งกลับมาที่ร้าน สิ่งที่รบกวนให้ลูกค้านำส่งกลับคืนมาคือตัวเครื่อง, กล่อง และอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่อง โดยตัวเครื่องและกล่องจะต้องมี Serial Number เดียวกันเท่านั้น

หากท่านยินดีให้เราเข้าถึงข้อมูล cookie เว็ปไซท์ของเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างดีที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ