Shopping Cart My Cart - 0 item(s) - ฿ 0.00 item(s)

ที่ตั้งของเรา

  • ที่อยู่ : อาคารศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ เลขที่ 7 ห้อง 3P80-3P81 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ : 0 2642 1846-8, 08 6688 7846
  • อีเมล์ : saleblueshop@gmail.com
  • เวลาทำการ : 10:30 - 19:30, everyday

ส่งข้อความ